Verification: d44cd8aecc6251d9

Учительские фишки на уроках

Учительские фишки на уроках английского языка

развернуть

Назва: W hat is art?

Аўдыторыя: Падлеткі

Вучэбны прадмет: англійская мова

Клас: 10

Настаўнік: Фадзіна Т.Л.

Абсталяванне: праектар/кампутар для прэзентацыі фрагмента фільма «Mona Lisa smile» (2003), дадатковы матэрыял (карткі, карцінкі «Стылі ў мастацтве»)

Практыкаванне накіравана на стымуляванне матывацыі вучняў да вывучэння тэмы «Art», актывізацыя ведаў, пастаноўка праблемных пытанняў.

Акрамя таго, гэта практыкаванне спрыяе развіццю эмацыйнага інтэлекту, крытычнага мыслення і выхаванню эстэтычнага ўспрымання.

Вучням прапануецца паглядзець першы фрагмент фільма (06:30-10:07) і запоўніць картку:

lecturer's name

 

subject

 

problem

 

feelings/emotions of the lecturer

 

feelings/emotions of the students

 

 

Абмеркаваць з вучнямі ключавыя моманты (па картцы), прапанаваць вучням пашукаць рашэнне праблемы галоўнай гераіні і выказаць здагадку, што будзе далей.

Вучні глядзяць другі фрагмент фільма (15:46-18:22)

Абмяркоўваюць, якое выйсце знайшла галоўная гераіня з сітуацыі, ці спрацаваў прыём, чаму, і якія пытанні выкладчык вынесла для абмеркавання.

Паставіць перад вучнямі пытанні (з фрагмента):

  • What is art?

  • What makes art good or bad?

  • Who decides?

Абмеркаваць, чаму выкладчык абрала менавіта карціну Хаіма Суціна "Бычыная туша"? У якім стылі яна выканана?

З дапамогай раздатачнага матэрыялу (стылі ў мастацтве) вылучыць асноўныя рысы кожнага стылю і прывесці прыклады самых яркіх прадстаўнікоў кожнага стылю.

Інфармацыя для настаўнікаў: У 2006 годзе на лонданскім аўкцыёне Christie's «Бычыная туша» (адна з іх) была прададзеная за 13,8 мільёнаў даляраў. Верхні эстымейт складаў 8,5 мільёнаў даляраў.

У 1920-я гады, вярнуўшыся з поўдня Францыі ў Парыж, Суцін піша мноства «мясных нацюрмортаў», у тым ліку шэсць «бычыных туш». Пяць з іх цяпер знаходзяцца ў розных музеях, а адна - у прыватнай калекцыі. На ўсіх карцінах намалявана пасечаная і падвешаная туша быка. Такі бясконцы дыялог Суцін вёў са сваім кумірам - Рэмбрандтам. Убачыўшы ў Луўры «бычыную тушу» Рэмбранта (1655 год), Суцін пазбавіўся супакою. Прыехаўшы ў Францыю, ён пакідаў яе адзіны раз - для таго, каб у Амстэрдаме паглядзець Рэмбрандта. Карціну характарызуюць як "непрыемную прыгажосць".

 

P.S. Фрагменты фільма «Mona Lisa Smile» можна выкарыстоўваць на майстар-класах для настаўнікаў: як матываваць, як зацікавіць, якое выйсце з праблемнай сітуацыі можна прапанаваць галоўнай гераіні, што такое ключавое пытанне.

 


Прадмет: ангельская мова

Клас: 5-11

Практыкаванні-"ледаколы" .

!Можа быць выкарыстана на любым прадмеце!

Настаўнік: Фадзіна Т.Л.

Сярод гульняў і практыкаванняў ёсць зусім асаблівы тып заданняў - «ледаколы». Мэта практыкаванняў-«ледаколаў» - зняць напружанасць удзельнікаў на пачатку занятка. Разлічаныя на актыўныя камунікатыўныя, фізічныя дзеянні, «ледаколы» закліканы зламаць лёд адчужэння, увесці вучняў у стан, які дае магчымасць забяспечыць атмасферу прыязнай падтрымкі, адкрытасці, эмацыйнай прыўзнятасці.

1. TWO TRUTH AND A TALE. An all time classic youth group icebreaker game - one of the ones I use most commonly. While it doesn't work for a larger group, as a small group icebreaker it's as entertaining and as interesting as they come. It provides an opportunity for each group member to share interesting things about themselves, as well as revealing part of how they think and maybe how their sense of humour works.
Я прапаную вучням 3 сцвярджэння пра мяне. Адно з іх фальшывае. Вучням трэба выказаць здагадку якое сцвярджэнне яны лічаць ілжывым і чаму. Потым яны працуюць у парах: называюць суседу 3 факта пра сябе з адным прыдуманым. Сусед адгадвае. Пасля кожны ўдзельнік выказваецца пра тое, што цікавага ён даведаўся пра суседа: I found out that…

2. MIX and MEET (The M&Ms Game). Any ice breaker game involving food is surely worth playing. Mix and Meet uses M&Ms to help a small group get to know each other. This is a perfect fun game to kick of a small group discussion, a team building event or even a one on one meeting.
Дайце кожнаму вучню M&M, але скажыце, каб іх не елі. Прысвойце розныя значэнні кожнаму колеру:сіні = сям'я, зялёны = школа, жоўты = сябры, чырвоны = хобі, карычневы = музыка / фільмы. Колькі ў іх M & M, столькі фактаў яны павінны расказаць. Напрыклад, калі ў іх тры сініх цукеркі, ім прыйдзецца сказаць тры факты пра сваю сям'ю.

3. TELL ME THE PICTURE. Guess the connection. Discuss what we have in common.
Раскажыце пра мяне па малюнках. Што паміж намі агульнага.


Прадмет: ангельская мова

Клас: 5-11

Практыкаванне: "Генератар сюжэтаў" 

!Можа быць выкарыстана на любым прадмеце!

Настаўнік: Фадзіна Т.Л.

Апісанне практыкавання: Калі ў вашых навучэнцаў цяжкасці з прыдумваннем ланцужка падзей - сюжэту твора, знайдзіце некалькі хвілін на гульню ў генератар сюжэтаў.

Навучэнцы ў групах / парах выбіраюць пяць выпадковых лічбаў ад 1 да 9 і запісваюць іх. Настаўнік раздае табліцы і вучні выпісваюць словы ў адпаведнасці з кожнай абранай лічбай па адным элеменце з кожнага слупка. Навучэнцам неабходна будзе на працягу пяці хвілін прыдумаць аповяд ці хаця б пачатак аповеду, у якім бы ўсе пяць элементаў былі звязаныя паміж сабой. 

Напрыклад, вы абралі 2, 7, 1, 9 і 4 (хоць лічбы могуць і паўтарацца). Яны адпавядаюць такім элементам у табліцы: камедыя з удзелам адваката і дзіцяці, сяброўства і заапарк.

!Падбірайце словы ў табліцу ў адпаведнасці з тэмай урока!


Прадмет: ангельская мова

Клас: 7-9

Тэма: "Appearance" 

Настаўнік: Фадзіна Т.Л.

Апісанне практыкавання:

Этап 1. Вучні становяцца ў два радкі адзін насупраць другога. У першага радку вучняў у руках лісточкі паперы (група А), у другога - ручкі (група Б). Група Б пачынае маляваць партрэт аднакласніка з групы А.

Этап 2. Па камандзе вучні групы Б ссоўваюцца направа на аднаго і дамалёўваюць партрэт іншага вучня з групы А. І так некалькі разоў. Так, у кожнага вучня групы А ў руках аказваецца яго партрэт, які стварылі ўсе члены групы Б. Потым групы мяняюцца месцамі для таго, каб у кожнага быў свой партрэт.

Этап 3. Настаўнік збірае малюнкі, змешвае і вучні выцягваюць любы наўздагад. Заданне: знайсці, чый гэта партрэт, аргументуючы, на чым грунтуюцца здагадкі (выкарыстоўваецца лексіка па тэме "Знешнасць")


Предмет: физика

Класс: 9

Тема: "Закон сохранения энергии"

Тип урока: решение задач

Учитель: Фадин С.Н.

Описание упражнения:

Этап 1. Просмотр видеофрагмента из к/ф «Миссия невыполнима 2» (с 1:40 минуты  по 2:09)

https://www.youtube.com/watch?v=AzIQg6Ly_Rw

Просит учащихся предположить, чем закончится эта сцена и почему они так считают.

Этап 2. Организует деятельность учащихся по анализу видеофрагмента, составлению условия задачи и ее решения.

Примерный алгоритм работы:

Дано: масса Тома Круза 80 кг, Дугрея Скотта 90 кг, черный мотоцикл - Triumph Speed Triple, а красный - Triumph Daytona. Необходимо найти энергию столкновения двух героев, скорость после столкновения считать равной нулю.
Для решения задачи ученики используют видео и интернет.
Сначала они по шкале времени в видеоплеере определяют время от начала движения до момента столкновения (необходимо учесть кадры вытекающего бензина и замедленного прыжка и из полученного значения вычесть 2-3 секунды). Конечный результат они должны разделить на два т.к. в видео показаны действия двух героев по отдельности, и получаем время примерно 4-5 с. Затем, зная марки мотоциклов, находят время разгона до сотни, для Триумфа это 3,0 с, а для Трипл – 3,1 с.
И учитывая, что вместо асфальта под колесами был песок, принимают значения конечных скоростей за 100 +/- 20 км/ч. Применяют закон сохранения энергии и считают.
Потом можно сравнить полученную энергию с потенциальной энергией плиты массой 1т поднятой на какую-то высоту. Делают вывод о возможных травмах героев и совместимости их с жизнью.


Этап 3. Учащиеся сравнивают полученный результат с концовкой фрагмента и делают выводы, является ли этот видеофрагмент киноляпом и случайно ли этот киноляп был использован в фильме. Если да, то почему.


Предмет: английский язык

Класс: 5

Тема: "Our wonderful world"

Учитель: Фадина Т.Л.

Описание упражнения:

Этап 1. Работают с комиксом №1. Предлагает учащимся описать, что там происходит (актуализация лексического материала по теме "Do you like TV?").

Там идет передача "In the world of Nature" и ведущая обещает нам рассказать интересные факты. Так ли это на самом деле? Decide whether each example is a fact or an opinion. Ученики работают в парах / группах и на каждом изображении в блокнотик (расположен в углу каждого изображения) пишут букву F (fact) или O (opinion). Потом все вместе обсуждают результаты, учащиеся обосновывают свой выбор. Также на примерах из комикса №1 отрабатывают правило "Степени сравнения прилагательных".

Этап 2. Работают с комиксом №2.

Во-первых, определяют, что такое "факт" и что такое "мнение". Во-вторых, предлагает учащимся слова, на которые они должны написать один факт и одно мнение. (Обращает внимание учащихся на образец). В НаШтоБуЗу прописывает необходимое условие – применение правила "Степени сравнения прилагательных" (количество предложений на каждую степень).

Этап 3. Творческий. Ученики делают свою передачу (в парах / группах), которая будет основана только на фактах. Можно разделить по темам: океаны, джунгли, саванны, пустыни и т.д. В НаШтоБуЗу отмечает количество предложений, использование правила, раскрытие темы (например, описаны ли животный и растительный мир) и т.д.

Благодаря этому упражнению, учащиесяповторят лексику предыдущей темы и правило "Степени сравнения прилагательных", закрепят слова текущей темы, работают над развитием медиакомпетенций и проявят свои творческие способности.

 

свернуть